Wydarzenia-Events!
Koronka na ulicach świata- the streets of the world!
Szpitalna Koronka- Hospitals!
Koronka Dzieci-Of Children!
Zabierz obraz JM
Haiti
Orędzie MB
Gazetka
ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA-SPARK
Wydarzenia-Events!
               
PRAYER INITIATIVES - INCJATYWY MODLITEWNE
KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 26 - 31
LIPCA 2016

TAKE A PICTURE OF JESUS FOR THE WYD


ZABIERZ OBRAZ JEZUSA NA ŚDM


PREPARE THE WORLD FOR THE FINAL COMING OF THE LORD JESUS
PRZYGOTUJMY ŚWIAT NA OSTATECZNE PRZYJŚCIE PANA JEZUSA

PREPARARE IL MONDO PER LA VENUTA FINALE DEL SIGNORE GESU


 

CO TYDZIEŃ KORONKA W INNYM KRAJU NA ŚWIECIE
 
Zaczynamy dnia 28 września 2016r. o godz.15.00 wspólną "Koronką do Bożego miłosierdzia  na ulicach miast świata". Od następnego dnia, tj. 29 września 2016r. inicjatywę modlitewną podejmuje wcześniej  zgłoszone państwo (lub państwa), modląc się za swój kraj i cały świat. Modlimy się  w  kościołach, w domach, w pracy, w drodze – gdziekolwiek jesteśmy. Pierwszym zgłoszonym krajem są Stany Zjednoczone, które podejmą modlitwę w dniach:
od 29
IX do 8 X 2016r.
 

PDF....


LA CORONCINA SETTIMANALE IN DIVERSI PAESI DEL MONDO 

Si inizia il 28 settembre 2016.
alle 15.00 con una congiunta "Coroncina della Divina Misericordia per le strade delle città del mondo."
Dal giorno successivo, vale a dire, il 29 settembre 2016, parte l’iniziativa di preghiera precedentemente intrapresa da uno Stato (o Stati), pregando per il loro Paese   e per il mondo intero. Preghiamo nelle chiese, nelle case, sul posto di lavoro, sulla strada - ovunque ci troviamo. Il primo Stato ad essere registrato per questa iniziativa sono gli Stati Uniti d’America che prenderanno atto di preghiera dal 29 settembre al
8 ottobre 2016.

  CORONCINA...PDF....


CHAPLET IN A DIFFERENT COUNTRY EVERY WEEK
 

We begin on 28 September
2016 at 3:00 p.m. with the "Chaplet of the Divine Mercy in the streets of cities around the world".
On the following day, i.e. 29 September 2016, the praying initiative will be taken up by the next registered country (or countries), praying for itself and for the whole world.
We pray in churches, at homes,
at work, on the way -
anywhere we are.

The first registered country is the USA, which will pray between 29 September
and 8 October 2016
.

   CHAPLET...
 

PDF....28 WRZEŚNIA,GODZ.15.00 - KORONKA  NA ULICACH MIAST ŚWIATA!
28 TH SEPTEMBER  3 P.M - CHAPLET  ON THE CITY  STREETS OF THE WORLD!12 IV 2015 - 20 XI 2016
K
ORONKA  DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
NA LĄDACH, MORZACH I W PRZESTWORZACH!


    CZYTAJ WIĘCEJ ...

 
 

MIĘDZYNARODOWA SZPITALNA KORONKA!


 ZOBACZ FILM VIDEO..
                   2016r.
1  January - styczeń
5  February - luty
4  March - marzec
1  April - kwiecień
6  May - maj                   
3  June -czewiec
1  July - lipiec
5  August - sierpień
2  September - wrzesień
7  October -październik
4  November - listopad
2  December – grudzieńKORONKA DZIECI!   CHILDREN'S CHAPLET!

  CZYTAJ WIĘCEJ...

 


PRAGNIEMY ZACHĘCIĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH
ORAZ W SZKOŁACH DO PODJĘCIA MODLITWY
KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA!


 THE MARCH TO THE CHURCH!

Włącz się do Marszu do Kościoła!
Zaproś wszystkich, których znasz,
ale także tych nieznajomych, którzy
także potrzebują miłosierdzia.

Weź ze sobą Twój prywatny obraz
Jezu, ufam Tobie"
i przynieś go na Marsz do Kościoła.

 

Let us go to the house of the Lord!

Invite even complete strangers
to join in. Everyone needs Mercy.

Bring along your own

picture of the Merciful Jesus

and hold it up high in the procession.3 GODZINA, 3 SEKUNDY, 3 SŁOWA 

CZYTAJ WIĘCEJ...
 
VIDEO...
Nastaw funkcję codziennego przypominania w swoim telefonie komórkowymna godzinę 15.00 
Jest to Godzina Miłosierdzia- godzina śmierci Pana Jezusa. 
O 15.00 poświęć 3 sekundy na wypowiedzenie sercem trzech słów: JEZU UFAM TOBIE.
Przez krótki moment połącz się  z Chrystusem konajacym na krzyżu i błagaj o miłosierdzie dla siebie i świata.
Podziel się tym z innymi.
Może właśnie te trzy sekundy poświęcone ufnie Jezusowi
zadecydują kiedyś
o naszym zbawieniu

 
3o'clock, 3 Seconds, 3 words

Set your mobile to strike at 3 p.m. daily
at the Divine Mercy Hour – the moment of agony of Jeus Christ and spent just 3 seconds to whisper just 3 words:
Jesus, I trust in You.

For a brief moment immerse yourself in Christ’s Passion and the moment of His agony and implore His mercy for yourself and for the whole world.
Who knows, maybe those three seconds will decide your own salvation and that of other people.
Share it with your relatives, friends and others.DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PRZEORA JASNEJ GÓRY,
ZAWIESILIŚMY BANER
,,KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA'' NA WAŁACH KLASZTORU! 2014


 
 

                                                                           
BANER NA WAŁACH KLASZTORU! 2013

 

BANER NA WAŁACH KLASZTORU 2011